Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Dit bestand bevat gegevens over de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op 65-jarige leeftijd t/m 2070, berekend als maatwerkopdracht voor het CPB (4-7-2017).
De cijfers voor de periode 2016-2060 komen uit de Kernprognose 2060-2060. De cijfers voor 2061-2070 zijn berekend door de Kernprognose tot 2070 te extrapoleren. Daarbij zijn de immigratieaantallen en de emigratiekansen constant gehouden vanaf 2060. De dalende trend in de sterftecijfers is doorgezet t/m 2070.
De cijfers na 2060 hebben niet de status van een CBS-prognose, maar zijn een vooruitberekening die consistent is met de Kernprognose 2016-2060. De cijfers zullen worden gebruikt in de 2017-ronde van de AOW- en pensioenprojecties van de Ageing Working Group (AWG).