Cliënten beschermd wonen, 2e halfjaar 2016

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in het 2e halfjaar van 2016 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers zijn voorlopig.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per beschermd wonen regio het aantal cliënten in het 2e halfjaar van 2016 met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo.

Downloads