Herziene versie: Arbeidsdeelname van technici, 2013-2016

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016.
In 2013 hebben onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio's en het Rijk het nationaal techniekpact gesloten. Doel van dit pact is om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Ook dit jaar heeft het ministerie van EZ aan CBS-CvB gevraagd om een update van de Monitor techniekpact te voorzien van cijfers. Het gaat om de toevoeging van verslagjaar 2016.
Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken.