Werkzame beroepsbevolking; beroep en onderwijsniveau

Dit maatwerk bestaat uit vier tabellen met jaarcijfers en een driejaarsgemiddelde over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is, uitgesplitst naar onderwijsniveau.
De bevolking met betaald werk (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (ISCO 2008 unitgroup). Deze indeling is uitgesplitst naar onderwijsniveau.

Downloads