Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2016-Q2

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratievoorzieningen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
In deze tabellenset zijn de re-integratievoorzieningen gekoppeld aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de Polis, zodat de uitkeringspositie van de ontvanger kan worden bepaald: heeft hij of zij een baan en/of bijstand? Verder worden de voorzieningen uitgesplitst naar andere kenmerken van de ontvanger (geslacht, leeftijd, herkomst).

Deze tabellenset gaat over het tweede kwartaal van 2016.

Downloads