Aantal faillissementen in landbouw, bosbouw en visserij

Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in de landbouw, bosbouw en visserij uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.
De gegevens zijn beschikbaar van 2009 tot 2016.