Persoonskenmerken op postcode 4-digit niveau, 2014

Tabel waarin verschillende persoonskenmerken worden weergegeven op postcode 4-digit niveau voor het jaar 2014.
In deze tabel worden voor het jaar 2014 gegevens getoond over  verschillende persoonskenmerken op postcode 4-digit niveau. De persoonskenmerken waarover informatie geleverd wordt betreffen geslacht, herkomst, burgerlijke staat, uitkeringen, inkomen, verdacht van een misdrijf en opleidingsniveau. Daarnaast wordt het aantal echtscheidingen en verhuizingen per postcode weergegeven. Opdrachtgever: Reclassering Nederland.