Kenmerken van transseksuelen, 1995-2015

Dit maatwerk toont de persoonskenmerken van personen die een geslachtsverandering hebben ondergaan tussen 1995 en 2015. Deze persoonskenmerken (w.o. geslacht na geslachtsverandering, burgerlijke staat, sociaaleconomische status en arbeidsmarktpositie) worden getoond ten opzichte van de totale bevolking van Nederland ultimo 2015.
Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau

Downloads