Kans op kinderarmoede in Limburg, 2014

Kans op kinderarmoede onder huishoudens in Limburg, 2014
Deze tabel bevat voor elke wijk in de provincie Limburg respectievelijk het totale aantal minderjarige kinderen, en het aantal minderjarige kinderen in een huishouden met inkomen onder de lage inkomensgrens. De gegevens zijn afkomstig van het Regionale Inkomens Onderzoek (RIO) voor statistiekjaar 2014.