Rapportage achtergrondkenmerken Bbz-ontvangers

Rapport naar aanleiding van maatwerk over de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) in de periode 2013-2015. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Rapport naar aanleiding van maatwerk over de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) in de periode 2013-2015. Gekeken is onder andere naar persoonskenmerken die van de Bbz-regeling gebruik maken en de kenmerken van hun ondernemingen. Daarnaast is gekeken naar de arbeidspositie van personen die instromen in en personen die uitstromen uit de regeling.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.