Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 4e kw. 2016

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).