Arbeidsmarktkenmerken ho-gediplomeerden, studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerden hoger onderwijs 2008/’09 per studierichting.
In opdracht van het ministerie van OCW zijn gegevens samengesteld over het arbeidsmarktrendement van studierichtingen in het hoger onderwijs. Van de mensen die in het studiejaar 2008/'09 een ho-diploma behaalden, zijn de arbeidsmarktkenmerken bepaald 1 en 5 jaar na het behalen van het diploma. Deze publicatie bestaat uit een tabellenset en factsheet.