Werkdruk van werknemers, 2015

Werkdruk van werknemers in beroepsgroep ‘leid(st)ers kinderopvang en onderwijsassistenten’ en bedrijfstak 'kinderopvang’.
De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.