Personen met lopende re-integratievoorziening, 2016 Q2

Re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten.

Deze tabellenset bevat cijfers over personen met een lopende re-integratievoorziening aan het einde van het tweede kwartaal. Tabel R2 is uitgesplitst naar gemeenten en of de persoon bijstand heeft of werkt, tabel R3 is uitgesplitst naar type voorziening en of de persoon werkt of niet. 

Opdrachtgever: SZW