Overig agrarisch terrein voor Nederland 1996-2012

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein” voor Nederland 1996-2012.
De cijfers geven ook aan welke vorm van bodemgebruik heeft ingeleverd en welke heeft ontvangen in de jaren 1996-2012.