Verhuizingen en immigratie in regio Amsterdam, 2015

Tabellen met het aantal verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, uitgesplitst naar persoonskenmerken, inkomensgegevens, huidige en vorige woonplaats. Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam.
Om meer inzicht te krijgen in instromers en doorstromers op de woningmarkt wil de Stadsregio Amsterdam de huidige woonsituatie, de verhuisbewegingen, de huidige woonwensen en de financiële mogelijkheden van de “roltrap”-groepen op de regionale woningmarkt onder de loep nemen. De “roltrap” betreft het mechanisme van instroom (in de stad Amsterdam) en doorstroom (naar de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam) dat de regionale woningmarkt op gang houdt.