Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron

Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron, 2013/2014 – 2014/2015.
Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf.