Stallen op bedrijven met melkkoeien, 2015

Stallen in 2015 op bedrijven met melkkoeien op basis van de Landbouwtelling 2016.
Staltype, gemiddelde veebezetting en jaar van in gebruikname stal op bedrijven met melkkoeien. Minder dan 2 procent melkkoeien in grupstal.