Indicatoren kindsituatie naar herkomst

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid uitgesplitst naar herkomst.
Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.

Downloads