Huishoudenspositie AOW-registratie en BRP, 2014 en 2015

Vergelijking huishoudenspositie in de registratie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) van de SVB en de huishoudenspositie en burgerlijke staat zoals het CBS die afleidt uit de Basisregistratie Personen (BRP) ultimo 2014 en 2015.
In dit maatwerk wordt de huishoudenspositie volgens twee verschillende registraties tegen elkaar afgezet. Het gaat om het soort huishouden in de registratie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) van de SVB en om de huishoudenspositie en burgerlijke staat zoals het CBS die afleidt uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is gedaan voor de jaren 2014 en 2015. Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank (SVB).