Scenario’s voor verbeterd woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Op basis van gegevens over 2015 zijn enkele scenario’s voor een verbeterd woonplaatsbeginsel Jeugd doorgerekend en onderling met elkaar vergeleken.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere werkzaamheden van CBS in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd, heeft CBS in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) eenmalig deze maatwerktabel samengesteld. In deze maatwerktabel worden enkele scenario’s voor een verbeterd ‘woonplaatsbeginsel jeugd’ doorgerekend. Het woonplaatsbeginsel jeugd bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan een jongere in het kader van de Jeugdwet.