Het belang van het midden-en kleinbedrijf voor de Nederlandse export in 2012

In opdracht van de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken heeft CBS de rol van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in de Nederlandse economie onderzocht.

De resultaten van dat onderzoek en de gebruikte methodologie worden beschreven in Chong e.a. (2016). Het huidige onderzoeksrapport gaat dieper in op het belang van het MKB voor de Nederlandse export in 2012.

Vier onderzoeksvragen vormen het uitgangspunt van dit onderzoeksrapport.

  1. Hoeveel verdient Nederland aan export door het MKB en grootbedrijf?
  2. Hoe belangrijk is de export van het MKB en grootbedrijf voor de werkgelegenheid?
  3. Hoeveel verdient Nederland aan de export van goederen door het MKB en grootbedrijf naar de belangrijkste handelspartners?
  4. Wat is het (geschatte) relatieve belang van de drie kanalen waarmee productie van het MKB naar buitenland gaat, namelijk directe export van eigen productie, export door productie voor een andere exporterende producent of export via de groothandel?