Cultuur in Beeld 2016

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector alsmede de bijdrage van de culturele sector aan het bruto binnenlands product.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).