Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro 2011-2012 swv

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken en terugstroom van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2011/’12 en 2012/’13, per samenwerkingsverband en instelling.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2011/’12 en 2012/’13. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na uitstroom en één jaar na het verlaten van vso en pro, en de terugstroom één jaar na uitstroom. De gegevens zijn uitgesplitst naar samenwerkingsverband en instelling.

De arbeidsmarktkenmerken in deze tabel zijn uitgesplitst naar degenen met alleen werk, met alleen een (of meerdere) uitkering(en), met zowel werk als een uitkering en zonder werk of uitkering.

In onderstaand artikel op de website ‘Onderwijs in Cijfers’ wordt gebruik gemaakt van deze maatwerkgegevens.