Verkeersprestaties motorvoertuigen naar voertuigkenmerken

In opdracht van de Emissieregistratie zijn 4 nieuwe gedetailleerdere tabellen over kilometers van Nederlandse personen-, bestelauto’s en trekkers voor oplegger ontwikkeld. Tabellen van personenauto’s zijn uitgesplitst naar óf meerdere leeftijden van het voertuig óf naar meer brandstofsoorten (w.o. elektrische voertuigen) .
De tabel van de bestelauto’s is uitgesplitst naar brandstofsoort, 3 gewichtsklassen en meer afzonderlijke leeftijden van het voertuig. Tenslotte zijn de kilometers van de trekkers voor oplegger uitgesplitst naar lichte en zware trekkers en voor meer afzonderlijke leeftijden van het voertuig.