Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016

Voorlopige cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste halfjaar van 2016, gebaseerd op gegevens van Veilig Thuis organisaties.
Vanaf 2015 stelt het CBS periodiek de Beleidsinformatie over Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) samen. Dit gebeurt in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De AMHK's worden ook wel organisaties Veilig Thuis genoemd. Deze set van tabellen bevat de voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van 2016.

De kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van de aangeleverde informatie is minder dan vooraf beoogd. Vanwege de slechte onderlinge vergelijkbaarheid in de cijfers per VT-regio zijn er geen landelijke cijfers opgenomen in de tabellen. De betrouwbaarheid van een landelijk cijfer is onvoldoende. Een landelijk cijfer, zonder het onderliggende beeld per VT-regio, kan op zichzelf niet op waarde geschat worden.