Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar maand van overlijden. Het ongeval hoeft niet in Nederland plaats hebben gevonden en de ongevalsmaand hoeft niet gelijk te zijn aan de overlijdensmaand. De cijfers over 2013 en 2014 zijn definitief, de cijfers over 2015 en 2016 zijn nog voorlopig.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 160979. Opdrachtgever: SWOV.