Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie, 2013

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.
De maatwerktabellenset en het bijbehorende rapport zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.