Bijstandsuitkeringen en re-integratie door gemeenten uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, 2009-2014

Deze tabellen bevatten cijfers over personen van 20-35 jaar met algemene bijstand en personen met re-integratietrajecten en –voorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsindelingen.
 

Downloads