Deelnames aan TKI's naar topsector, 2013-2014

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) binnen en buiten de eigen topsector in 2013 en 2014.
Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) binnen en buiten de eigen topsector in 2013 en 2014. Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).