Aantal particuliere huishoudens met kinderen van 2,5 tot 4 jaar naar kinderopvangtoeslag

Aantal particuliere huishoudens met kinderen van 2,5 tot 4 jaar en aantal kinderen van 2,5 tot 4 jaar per gemeente naar type huishouden, aantal werkzame ouders en kinderopvangtoeslag, 2012, 2013 en 2014*
.