Aantallen familiebedrijven in Nederland, 2015

Aantallen familiebedrijven naar bedrijfstak, grootteklasse en regio.

CBS voert in 2016 met een financiële bijdrage uit het COSME-programma (2014-2020) van de Europese Unie onderzoek uit naar familiebedrijven. Op basis van de eerste resultaten uit dit onderzoek heeft CBS tabellen samengesteld met informatie over het aantal en percentage familiebedrijven.

Op 21 april 2017 zijn de cijfers over familiebedrijven vervangen door nieuwe cijfers.
Een belangrijke methodewijziging om familiebedrijven te identificeren ligt in de gebruikte bronnen. In de nieuwe cijfers zijn familierelaties vooral vastgesteld met hulp van het kind-ouderbestand en het verbintenissenbestand van CBS. Daarnaast is bij het regionalisering van het aantal bedrijven aangesloten bij de methode van de vestigingenstatistiek. Door deze verbeteringen in de methodologie zijn de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers niet één-op-één te vergelijken met de nieuwe cijfers.