Familiebedrijven in Nederland

Paper cover donkerblauw
Verkennend onderzoek naar familiebedrijven in Nederland.
Met een financiële bijdrage uit het COSME Programma (2014-2020) van de Europese Unie heeft het CBS aan nieuw statistisch basismateriaal gewerkt over familiebedrijven in Nederland. In deze publicatie over familiebedrijven van het CBS wordt een beeld geschetst van het belang van familiebedrijven voor de economie.

In de resultaten van dit onderzoek wordt naast omzet ook inzicht gegeven in het aantal bedrijven, de gerealiseerde toegevoegde waarde, het aantal werknemersbanen en kenmerken daarvan.