PBK naar COROP-gebieden en 25 grootste gemeenten

Rapport en maatwerktabel met de prijsontwikkelingen (voorzien van betrouwbaarheidsmarges) en transactieaantallen voor alle 40 COROP-gebieden en de 25 grootste gemeenten.
CBS berekent en publiceert vanaf 1995 prijsindexcijfers van bestaande koopwoningen voor Nederland totaal, provincies en de 4 grootste gemeenten. In de maatwerktabel is deze index eenmalig berekend van 1995 tot het 2e kwartaal van 2016, op een meer gedetailleerd regionaal niveau: alle 40 COROP-gebieden en de 25 grootste gemeenten. Omdat de betrouwbaarheid doorgaans afneemt bij uitsplitsing naar regio's, zijn de indexcijfers voorzien van betrouwbaarheidsmarges.