Koopkrachtontwikkeling per geboortecohort

Uitkomsten van de dynamische koopkrachtontwikkeling voor de jaren 2001-2014, verbijzonderd naar geboortecohort.
Tabel 1 toont de dynamische koopkrachtontwikkeling van de Nederlandse bevolking voor de jaren 2001-2014, verbijzonderd naar geboortejaar.
Tabel 2 bevat gegevens over de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden naar geboortecohort en naar hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW, 2001-2014*.