Door- en uitstroom van mbo deelnemers 2012/'13

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2012/’13.
Aan het ministerie van OCW is een tabel geleverd over mbo deelnemers ingeschreven in het schooljaar 2012/’13. Van deze groep is per instelling en opleiding de door- en uitstroom in kaart gebracht.