Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2013 en 2014 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2012/’13.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit het schooljaar 2012/’13 over de jaren 2013 en 2014. De schoolverlaters worden uitgesplitst naar opleiding en opleidingsrichting, maar ook naar instelling en regio.