Kenmerken wanbetalers Zorgverzekering 2015 (1)

Wanbetalers Zorgverzekering 2015 naar achtergrondkenmerken, deel 1
De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, aantal maanden wanbetaler en zorgtoeslag. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2015 (peildatum)