Uitkeringen naar herkomst en geslacht, 2015

Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen van tien herkomstgroepen in 2015.
Opdrachtgever: Radboud Universiteit.

Downloads