Tabellen SRG-Uitstroom, 2015

Deze tabellen bevatten cijfers over personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd die in 2015 een SRG-voorziening hebben gehad en gestart zijn met een baan De tabellen hebben alleen betrekking op personen die voorafgaand aan de baan een WWB-uitkering hadden of behoorden tot de NUG’ers (niet-uitkeringsgerechtigden).
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).