Werknemers - gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof

Deze tabel gaat over het gebruik van en de behoefte aan ouderschapsverlof onder werknemers. In de tabel is het aantal werknemers opgenomen dat kinderen tot 8 jaar in het huishouden heeft. Er is weergegeven hoeveel van deze werknemers in het jaar voorafgaand aan de enquête ouderschapsverlof hebben gehad.
Daarnaast is van werknemers zonder ouderschapsverlof weergegeven of zij daar wel behoefte aan hadden. Van degenen die daar wel behoefte aan hadden is ook gevraagd wat de reden was om geen ouderschapsverlof op te nemen. De vragen zijn alleen gesteld aan werknemers die deel uitmaken van de huishoudkern.