Kosten Wmo arrangementen, 2015

Deze tabel beschrijft, per halfjaar, de kosten die gemeenten in 2015 gemaakt hebben voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per half jaar de kosten die gemeenten gemaakt hebben. Alleen gemeenten die gegevens over kosten hebben aangeleverd aan CBS én toestemming hebben gegeven om deze te publiceren, zijn opgenomen in de tabel.

Bronnen