Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2013/'14

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2014 en 2015 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2013/’14.
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit het schooljaar 2013/’14 met niet-geïntegreerde arbeidsmarktgegevens over de jaren 2014 en 2015. De schoolverlaters worden uitgesplitst naar opleiding en opleidingsrichting, maar ook naar instelling en regio.