Verkeersdoden, 1996-2015

Tabellen met verkeersdodencijfers in de jaren 1996-2015.

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners. De gegevens zijn opgesplitst naar wijze van deelname, leeftijd en geslacht. In de tabel is het statistiekjaar gelijk aan het jaar waarin het ongeval plaatsvond. Het jaar van ongeval hoeft niet gelijk te zijn aan het jaar van overlijden.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 160653. Opdrachtgever: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van Ministerie van Infrastructuur en Milieu.