Asielzoekers in het onderwijs

Maatwerktabel over asielzoekers in het onderwijs
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBS-CvB) tabellen gemaakt over het aantal asielzoekers dat onderwijs volgt. In deze tabellen worden de aantallen uitgesplitst naar leeftijd, onderwijssoort en gemeente.