SEH contacten gebaseerd op het DIS, 2012*

Voorlopige cijfers over het aantal spoedeisende hulp contacten gebaseerd op het DBC Informatie Systeem.
In opdracht van het RIVM heeft CBS een aantal maatwerk tabellen samengesteld met betrekking tot spoedeisende hulp contacten. In een zestal tabellen worden diverse uitsplitsingen gemaakt, waaronder naar type activiteit, diagnose-indeling, behandelsetting, type ziekenhuis (LIS/niet-LIS).