Gewelds- en zedendelicten onder kinderen, 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's
Gegevens over de prevalentie van zedendelicten en geweldsdelicten - waaronder huiselijk geweld - onder kinderen en jongeren in 2014 per gemeente, jeugdzorgregio en Veilig Thuis regio.