Gemiddelde WOZ-waarde per vierkante meter, 2012 en 2015

Tabel over de gemiddelde WOZ-waarde per vierkante meter gebruiksoppervlakte van woningen en niet-woningen, uitgesplitst naar buurt en wijk in 2012 en 2015.
Opdrachtgever: Planbureau voor de leefomgeving (PBL)