Bevolkings- en sterftecijfers 2008-2013

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2008-2013, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak en inkomsten (incl. van de partner) uit loon, winst en pensioen (excl. AOW).
Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2008-2013, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak en inkomsten (incl. van de partner) uit loon, winst en pensioen (excl. AOW). Dit is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2014. Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar (via maatwerk@cbs.nl). Opdrachtgever: Willis Towers Watson.