Gemiddelde duur OTS 2015 voorlopig

Gemiddelde duur van (voorlopige) ondertoezichtstellingen 2015 naar jeugdzorgregio, voorlopige cijfers
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VenJ deze aanvullende tabel samengesteld. De tabel toont per jeugdzorgregio de gemiddelde duur van de (voorlopige) ondertoezichtstellingen die in 2015 zijn beëindigd.